Chúc mừng Anh/Chị!

Đã hoàn tất kiểm tra, Số điện thoại của  Anh/Chị được duyệt thành công vay nhanh các gói sau:

Chú ý: Anh/Chị Hãy đăng ký cả 3 gói bên dưới để nhận được số tiền tối đa.

Gói vay 1

Số tiền vay

5.000.000đ

Số tiền vay thực:                        5.000.000 vnđ
Tiền bảo hiểm:                            0 vnđ
Thời gian vay:                             12 tháng
Số tiền trả góp hằng tháng:     460.000 vnđ
Tiền chênh lệch:                         520.000 vnđ
Ngày trả nợ:                                01-06-2024

Bạn cần phải hoàn thành hồ sơ
để nhận tiền

NHẬN TIỀN Ngay
Gói vay 2

Số tiền vay

10.000.000đ

Số tiền vay thực:                        10.000.000 vnđ
Tiền bảo hiểm:                            0 vnđ
Thời gian vay:                             12 tháng
Số tiền trả góp hằng tháng:     920.000 vnđ
Tiền chênh lệch:                         1.040.000 vnđ
Ngày trả nợ:                                01-06-2024

Bạn cần phải hoàn thành hồ sơ
để nhận tiền

NHẬN TIỀN ngay
Gói vay 3

Số tiền vay

15.000.000đ

Số tiền vay thực:                        15.000.000 vnđ
Tiền bảo hiểm:                            0 vnđ
Thời gian vay:                             12 tháng
Số tiền trả góp hằng tháng:     1.375.000 vnđ
Tiền chênh lệch:                         1.500.000 vnđ
Ngày trả nợ:                                01-06-2024

Bạn cần phải hoàn thành hồ sơ
để nhận tiền

NHẬN TIỀN ngay